BINCKHORST

Als reactie op de plannen van de gemeente voor Nieuw Binckhorst, hebben belanghebbenden en betrokkenen hun kennis over dit gebied gebundeld om een alternatief plan te ontwikkelen.
Omdat de Binckhorst inmiddels al jarenlang een bedrijvig en dienstverlenend onderdeel van Den Haag is, gaat deze visie uit van een transformatie waarin het industriƫle karakter van het gebied de basis vormt en waarin de huidige bedrijven, en hun onderlinge relaties, zijn ingepast. Ook de karakteristieke gebouwen, de monumenten, de cultuurhistorische onderdelen, de stedenbouwkundige structuur en de landschappelijke elementen worden behouden. Door clustering, modernisering en zonering van bestaande milieubelastende bedrijven kan veel efficienter met de ruimte worden omgegaan zodat nieuwe ontwikkelingen in het gebied mogelijk worden en er ruimte kan vrijkomen voor woningen.
De hoofdstructuur van het gebied wordt bepaald door de havens en het spoor met de Binckhorstlaan als centrale as. Omdat de Binckhorstlaan momenteel wordt overbelast wordt voorgesteld om de Mercuriusweg door te trekken en een nieuwe oprit naar de Utrechtsebaan in het verlengde hiervan te realiseren. Hierdoor wordt de doorstroming van verkeer verbeterd.
De Binckhorst heeft een oude groenstructuur waarvan de oorsprong bij Kasteel Binckhorst ligt. In het verlengde van het kasteeltje ligt St. Barbara, een prachtige groene begraafplaats, omringd door water. Logischerwijs zou een park in deze zone ingepast moeten worden, centraal in het gebied. Op deze manier kan er een aaneengesloten groengebied met verschillende sferen gerealiseerd worden dat niet wordt doorkruist door infrastructuur. De bestaande bedrijven worden tijdens en na de transformatie volledig opgenomen in de nieuwe stedenbouwkundige structuur. Op deze manier is vanuit de bestaande kwaliteiten van de Binckhorst een nieuw karakteristiek gebied ontstaan dat zowel economisch als sociaal een vitaal onderdeel uitmaakt van het stedelijke netwerk.

PROJECTGEGEVENS

Programma
bedrijven gemengd met wonen

Locatie
Binckhorst, Den Haag

Oppervlakte
135 ha

Status
studie 2009

Ontwerp
studio RTM
(voorheen E19 architecten:
Corine Keus en Nanne Verbruggen)

Opdrachtgever
groep van ondernemers in de Binckhorst

INFO