HAAGSE VERDICHTING

De gemeente Den Haag verwacht dat het inwonersaantal in 2020 gegroeid zal zijn tot 505.000. Daarvoor zijn 30.000 extra woningen nodig die voornamelijk binnenstedelijk moeten worden gerealiseerd. Dat betekent dus verdichten.
Den Haag heeft een eigen geschiedenis op het gebied van verdichten en kent veel voorbeelden waar dichtheidsverhoging en typologische vernieuwing een stedelijke woonkwaliteit hebben geïntroduceerd.
Bij de toekomstige verdichtingsopgave zouden deze voorbeelden de bouwstenen kunnen leveren. Om die reden is een analyse gemaakt van de specifieke kwaliteiten van deze typische Haagse woningen.
In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen verdichtingstypologieën en verdichtingsstrategieën. De typologieën zijn Haagse woningtypes die oorspronkelijk op deze manier zijn gebouwd. Ze zijn geselecteerd omdat ze geschikt zijn om in een hoge dichtheid te bouwen. De strategieën zijn bewerkingen op bestaande binnenstedelijke gebieden die een verdichting hebben opgeleverd. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen verdichten in het stedelijk weefsel, het aanpassen van stedelijk weefsel en het vernieuwen van stedelijk weefsel.
De typologieën en strategieën zijn geanalyseerd op een aantal objectieve criteria die niet alleen de mate van verdichting meten, maar ook de bijdrage aan de leefbaarheid en kwaliteit van het stedelijk leven bepalen. Om de verschillende modellen met elkaar te kunnen vergelijken zijn ze uit hun context gehaald en richt de analyse zich uitsluitend op het project zelf binnen de grenzen van een hectare. Daarnaast is een puntensysteem ontwikkeld waarbij het project met de hoogste score op een bepaald criterium maatgevend is voor de andere projecten. Iedere typologie en strategie scoort op deze manier punten op de aanwezige criteria.
De analyse toont niet alleen de verdichtingsgeschiedenis van Den Haag, maar wil ook een bijdrage leveren aan een bewuste kijk op de bestaande stad en een bruikbaar instrument vormen voor een geleidelijke transformatie van die stad.

PROJECTGEGEVENS

Programma
onderzoek naar binnenstedelijke verdichting

Locatie
Den Haag

Status
gepubliceerd 2009

Ontwerp
studio RTM
(voorheen E19 architecten:
Corine Keus en Nanne Verbruggen)

Opdrachtgever
STROOM Den Haag

INFO