HET OPEN VENSTER

Basisschool ‘Het Open Venster’ is een brede school, die tevens een functie voor de wijk moest gaan vervullen door toevoeging van een dubbele gymzaal en kinderopvang. Hiertoe is een nieuwe locatie aangewezen net buiten het Spinozapark. Vanuit de stedenbouwkundige randvoorwaarden diende het gebouw een karakteristieke gevel te krijgen aan het park met een speelplaats achter de school.
Om dit te bereiken is een hoofdvolume met een naar buiten getrapte gevel aan de parkzijde gemaakt. Hierin bevinden zich hoofdzakelijk de lokalen voor de midden- en bovenbouw met fantastisch uitzicht op het Spinozapark. Deze getrapte gevel zorgt voor herkenbaarheid en biedt bij de entrees naar de school, BSO en de gymzalen een prettige beschutting.
De lokalen voor de onderbouw bevinden zich aan de zij- en achterkant van een éénlaags volume dat onder het hoofdvolume doorloopt in de richting van de speelplaats. Door de dubbele gymzaal verdiept aan te leggen in het hart van het gebouw, kon deze in dit éénlaagse volume worden opgenomen. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om het dak ervan als een verhoogde speelplaats in te richten. Een brede tribunetrap verbindt de twee speelplaatsen op volwaardige wijze met elkaar. Gevolg hiervan is dat de speelplaats, die aanvankelijk erg klein was, veel ruimer is geworden en gedifferentieerd kon worden ingericht. Door het verhoogde maaiveld zijn bovendien de lokalen van de midden- en bovenbouw ook rechtstreeks met de speelplaats verbonden.
Het begane grondniveau is ingericht als een ‘open’ plein waarin de verdiepte gymzaal is opgenomen. Door deze ruimtelijke opbouw ontstaat een overzichtelijke oriëntatie die wordt versterkt door de bovengelegen vides in het hoofdvolume.
Er is gekozen voor een integraal, duurzaam en massief houten bouwsysteem dat tevens de binnenafwerking vormt van het gebouw, waarin installaties worden geïntegreerd. De school is ontworpen binnen het ambitieprofiel van ‘Frisse Scholen’.

PROJECTGEGEVENS

Programma
Brede basisschool, BSO, gymzaal, peuterspeelzaal

Locatie
Rotterdam Lombardijen

Bruto vloeroppervlakte
4.129 m2

Status
in uitvoering, oplevering medio 2014

Ontwerp
Ewoud Netten en Bart Spee
(voorheen PLUS architecten)
met Robert Platje en Edwin Veth

Opdrachtgever
Stadsontwikkeling i.s.m. Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam, team Gebouwen

INFO