FILMZALEN VU-CAMPUS

De Vrije Universiteit wil investeren in haar toekomst door de huidige, sterk verouderde locatie te ontwikkelen tot een aantrekkelijke VU Campus, om zodoende de universiteit van de toekomst te worden.

De Vrije Universiteit heeft de ambitie om met de toekomstige VU Campus aan te sluiten aan de omgeving. Om deze doelstelling te realiseren dient de VU Campus een aantrekkelijk gebied te worden dat zich opent voor de gebruikers en bezoekers van de Zuid-As en de bewoners in de omgeving. Een omgeving die aantrekkelijk is voor zowel studenten en medewerkers van de VU zelf als degenen die wonen en/of werken in de nabije omgeving van de VU. Een eerste voorwaarde is het tot stand brengen van een aantrekkelijk en toegankelijk gebied waarin de nieuwe onderwijsfaciliteiten zullen worden gecreëerd. Daarnaast zal er voldoende ruimte worden gereserveerd voor hoogwaardige culturele voorzieningen en aantrekkelijke horeca. Alleen dan zal de VU Campus ook echt voor iedere  gebruiker de dag- en avondfunctie krijgen die wordt geambieerd. Onderdeel van de culturele ontwikkelingen op de VU Campus is de realisatie van een filmtheater in 2017 dat mogelijk gecombineerd wordt met theater De Griffioen. Ter voorbereiding zijn VU Campus en filmtheater Rialto in gesprek om voor de komende jaren een tijdelijke voorziening voor filmvertoning te realiseren. N.a.v. een uitgebreide inventarisatie van mogelijke locaties, heeft studio RTM een voorstel hiervoor gemaakt. Een nieuw volume met twee filmzalen wordt gepositioneerd in de bestaande foyer van het universiteitsgebouw.Voor de omgeving fungeert het volume als een ikoon dat zichtbaar is vanaf de straat zodat op een natuurlijke wijze een grotere doelgroep kan worden aangesproken. Voor het universiteitsgebouw en de foyer zelf is het een onderdoorgang tussen de ‘Universiteitssfeer’ en de ‘Loungesfeer’ die zowel een scheiding als een brug betekent tussen de twee verschillende werelden.

PROJECTGEGEVENS

Programma
Filmzalen en horecavoorziening

Locatie
Hoofdgebouw VU, Amsterdam

Status
Haalbaarheidsstudie 2012

Ontwerp
studio RTM
Ewoud Netten en
Nanne Verbruggen
met Edwin Veth

Opdrachtgever
VU, afdeling Vastgoed
en Filmtheater Rialto

INFO