PARK BLANKENBORCH

De herkenbare gebogen straten van Blankenborch (gemeente Vianen) worden beëindigd door vier specifieke stroken bebouwing die doorlopen tot in het park. Met behoud van het profiel en de bouwhoogte wordt zowel aansluiting gezocht op de bestaande bebouwing als op het park.

Het plan bestaat uit 28 woningen, bestaande uit een gediffertieerd aanbod van appartementen en grondgebonden woningen. De verschillende woningen zijn geordend in vier strips, die eindigen in het aangrenzende park en uitkijken op het Merwedekanaal. Door de stroken bebouwing richting het park minder massief te maken d.m.v. overstekken en transparantie in de gevels gaan bebouwing en park een onderlinge relatie aan. De plattegronden zijn zo opgezet dat er zowel aan de voor- als achterzijde gewoond kan worden, waardoor bewoners de woning zelf kunnen indelen, afhankelijk van het uitzicht. De woningen zijn hiertoe voorzien van grote gevelopeningen in de vorm van verdiepingshoge vouwschuifpuien. Doordat de kopwoningen extra veel glas in de gevels hebben, ontstaat er een directe relatie met het park. Dit draagt tevens bij aan de sociale controle van de openbare ruimte.

Door verschillende metselverbanden toe te passen en te variëren in gevelopeningen ontstaan er subtiele verschillen per strip. De op de klamp gemetselde frog-stenen geven de gevel haar zachte uitstraling. De subtiele detaillering met puien die in het gevelvlak liggen en in verstek gelijmde hoekstenen, levert robuuste baksteenblokken op met een sobere detaillering en materialisering.
Voor de inrichting van de privé-tuinen en de parkeerterreinen grenzend aan het park is gekozen voor een groene oplossing met hedra’s en halfverharding, zodat het park doorloopt in de bebouwing en overgaat in privé-groen.

PROJECTGEGEVENS

Programma
woningbouw

Locatie
Blankenborch, Vianen

Bruto vloeroppervlakte
variërend van 125 tot 180 m2

Status
opgeleverd: september 2009

Ontwerp
studio RTM
(voorheen PLUS architecten:
Ewoud Netten en Bart Spee)

Opdrachtgever
AM (voorheen BAM Vastgoed)

Fotografie
Luuk Kramer

INFO