RDM INNOVATION DOCK

Op het terrein van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM), midden in de Rotterdamse haven, is RDM Campus gerealiseerd. Onder het motto Research, Design and Manufacturing is dit terrein herontwikkeld tot een unieke vestigingslocatie en broedplaats voor de creatieve en innovatieve maakindustrie. Onderwijsinstellingen en bedrijven werken hier samen aan duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van bouwen, mobiliteit en energie.
De voormalige Machinehal: RDM Innovation Dock, bestaat uit een aaneenschakeling van grootschalige monumentale industriële hallen met een oppervlakte van ca. 23.000 m2. Ruim 12.500 m² hiervan is beschikbaar voor bedrijven die een kennisrelatie willen aangaan met de naastgelegen onderwijsinstellingen. Dit deel van Innovation Dock is het zogenaamde Bedrijvendeel.
Om de bedrijven te faciliteren is het Bedrijvendeel voorzien van een stedenbouwkundig grid, met verschillende infrastructuren en kavelgroottes, dat zorgt voor een maximale flexibiliteit, optimale veiligheid en een sterke identiteit.
Door een integraal vormgegeven signingplan op de vloer met bewegwijzering, verkeersregels, vluchtroutes, kavelgrenzen en kavelnummering, worden het gebruik en het organisatieprincipe duidelijk verankerd.
De signing wordt uitgevoerd in een ‘glow-in-the-dark’ coating, die de hal zowel overdag als ‘s avonds leesbaar maakt. De signing is overdag geel en gloeit groen op zodra het donker wordt. Dit levert een enorme energiebesparing op. De luminiscerende coating laadt zichzelf op onder invloed van zowel dag- als kunstlicht, en levert daarmee een bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot.
De bedrijven die zich vestigen in de Machinehal kunnen hun kavel geheel naar eigen wens en behoefte inrichten. Om uniformiteit en synergie te creëren is een catalogus met inrichtingsopties ontworpen, die qua kleur zijn afgestemd op de kavelvloer.

PROJECTGEGEVENS

Programma
Bedrijventerrein voor creatieve en innovatieve maakindustrie

Locatie
RDM Campus, Heijplaat, Rotterdam

Bruto vloeroppervlakte
12.500m2

Status
opgeleverd: 2010

Ontwerp
studio RTM
(voorheen PLUS architecten:
Ewoud Netten en Bart Spee,
met Daan Brolsma)

Opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam en Hogeschool Rotterdam

Fotografie
Rob ’t Hart

INFO