In ons werk hechten wij er belang aan dat er aan elke opgave een helder concept ten grondslag ligt. Wij benaderen elke unieke opgave steeds opnieuw vanuit de context en het programma van eisen. Om tot een goed, functioneel ontwerp te komen vinden wij het belangrijk om nauw samen te werken met de gebruiker, opdrachtgever en adviseurs. Wij zijn van mening dat een dialoog leidt tot een verbetering van het werk.

Wij beogen een integraal ontwerpproces, dit houdt een voortdurende wisselwerking in van het ontwerp en de realisatie van het project. Door onze technische achtergrond houden wij in het ontwerpproces continu rekening met de maakbaarheid van een ontwerp. Omdat wij het belangrijk vinden om de architectuur zoveel mogelijk terug te brengen naar de essentie staan de materialen die wij toepassen altijd ten dienste van de functie en de verblijfskwaliteit van een ruimte.

Binnen een bestaande context waar een herbestemming of aanpassing gewenst is, starten wij met een grondige analyse van deze bestaande context om zodoende de essentiële kwaliteiten hiervan over het voetlicht te brengen. De ruimtelijke consequenties, de beperkingen en de mogelijkheden worden afgetast en zichtbaar gemaakt om zodoende tot een integrale, ruimtelijke vertaling van eisen en randvoorwaarden te komen. Wij respecteren hierbij de bestaande kwaliteiten door een helder contrast tussen bestaand en nieuw te maken.

Het ontwerpproces van elke nieuwe opgave zien wij als een aanleiding om systematisch, ruimtelijk en organisatorisch onderzoek te verrichten. De resultaten hiervan worden toegepast in het ontwerp en kunnen bovendien ter inspiratie dienen voor toekomstige projecten.

Naast het werken aan concrete (bouw)opdrachten richten wij ons ook op ontwerpend onderzoek. Dit vindt plaats in de vorm van haalbaarheidsstudies, prijsvragen en van projecten die wij zelf initiëren. Dit biedt ons nieuwe inzichten en de mogelijkheid om tools te ontwikkelen die we vervolgens inzetten bij concrete ontwerpopgaven.

Duurzaamheid en duurzame oplossingen worden als meer en meer vanzelfsprekend beschouwd binnen het ontwerp- en bouwproces. Het gaat daarbij niet alleen om maatregelen om de energieconsumptie terug te dringen maar ook om het gebruik van duurzame materialen; materialen die duurzaam zijn geproduceerd of materialen die duurzaam zijn in het gebruik.
Naast het toepassen van duurzame materialen houdt duurzaamheid voor ons ook in dat een ontwerp een tijdloos karakter krijgt door de functionaliteit en de schoonheid ervan.

Studio RTM,
architectuur & onderzoek,
is opgericht door
Ewoud Netten en Nanne Verbruggen