WATER TERMINAL ROTTERDAM

Rotterdam kent door de schaalvergroting van de haven al decennia lang een verschuiving van havenactiviteiten richting de Maasvlakte. Hierdoor zijn veel oude havenbekkens vrijgekomen, een aantal van deze havenbekkens is inmiddels getransformeerd tot waardevol woongebied met stedelijke voorzieningen. Een nadeel van deze ontwikkeling is dat het dynamische karakter van de scheepvaart verdwijnt uit de stad, iets dat in hoge mate het imago van Rotterdam als wereldhavenstad heeft bepaald. 

Om op dit fenomeen in te spelen en om tevens een dynamische invulling te bieden die recht doet aan het imago van Rotterdam is een concept ontwikkeld voor de vrijgekomen havenbekkens: Water Terminal Rotterdam (WTR). Als case-study is gekozen voor de Jobshaven. Het omliggende gebied is daar inmiddels getransformeerd tot hoogwaardig stedelijk woongebied met imposante architectuur en culturele voorzieningen. De potentie van de plek en de ruimte op het water, vormt de directe aanleiding om de Water Terminal Rotterdam te introduceren. Een waterterminal met een drijvend restaurant en een koffiebar, met een duurzame energie-opwekking, met geïntegreerde haltes voor de Watertaxi, de Aqualiner en de Spido, met publieke functies als een buitenbios en getrapte terrassen met panoramisch uitzicht over de Maas. Het getijde in de havens van Rotterdam fluctueert tussen 1,5 en 3 meter. Door ook bij de woningen een getrapt dek te introduceren is elke woning op elk tijdstip direct toegankelijk vanaf de kade. Bovendien levert deze trapvorm bijzondere ruimten op, verschillend in hoogte en afmeting. Door de vrije indeelbaarheid is dit type tevens als kantoor in te richten. Het geheel levert een eigentijdse waterterminal op waaraan je kunt aanmeren, wonen, werken, eten en recreëren, met waterwoningen en -kantoren die net als de terminal reageren op de getijden van de Rotterdams havens. Een plek die continue aan verandering onderhevig is met een grote diversiteit aan verschillende waterprogramma’s.

PROJECTGEGEVENS

Programma
waterwijk met wonen, kantoren, publieke voorzieningen, horeca, parkeren, energie-opwekking en ligplaatsen voor pleziervaartuigen

Locatie
Rotterdam

Status
voorlopig ontwerp 2008

Ontwerp
studio RTM
(voorheen PLUS architecten:
Ewoud Netten en Bart Spee
met Daan Brolsma)

Opdrachtgever
eigen initiatief

INFO