Bureauvisie

STUDIO RTM heeft ruime ervaring met het realiseren van projecten. Het detail en de uitwerking spelen een grote rol in ons werk. Wij geloven dat een goed idee echt pas tot uitdrukking komt in de realiteit, wanneer het gebruikt, bezocht en bekeken wordt.

Ons werk beweegt zich over verschillende schaalniveaus, van meubelontwerp tot architectuur en stedenbouw. Wij benaderen ieder project integraal en zien het meubelontwerp en het interieur, maar ook de buitenruimte als onderdeel van het totale ruimtelijke ontwerp.

Om tot een goed project te komen werken wij graag in een vroeg stadium in teamverband met de opdrachtgever, de gebruikers en de adviseurs.

We benaderen elke opgave met een open blik en zijn in staat om complexe vraagstukken op te lossen. Deze brengen we helder in kaart en we zoeken hierin naar oplossingen. We tasten de ruimtelijke consequenties, de beperkingen en de mogelijkheden af en maken deze transparant. We zijn kritisch waardoor we vaak tot nieuwe oplossingsrichtingen komen die we inzetten om tot een integrale, ruimtelijke vertaling van eisen en randvoorwaarden te komen.

In het ontwerpproces speelt duurzaamheid een vanzelfsprekende rol, we proberen hier buiten de gebaande paden te treden en ons niet alleen te richten op het terugdringen van de energieconsumptie. Zo kijken we ook naar circulair bouwen, klimaatadaptatie, duurzaam materiaalgebruik en natuurinclusiviteit.

Wij houden ons voortdurend bezig met het zoeken naar en onderzoeken van innovatieve materialen en bouwsystemen in samenwerking met adviseurs en leveranciers.

Bovendien vinden wij het interessant om ontwerpen te maken die toekomstbestendig zijn. Wij beschouwen het ook als een een vorm van duurzaamheid wanneer een gebouw of een bouwconstructie niet onbruikbaar wordt door het veranderen van inzichten. We hechten groot belang aan deze flexibiliteit en geloven dat een project onderscheidend en succesvol wordt wanneer er wordt beantwoord aan de verschillende deelaspecten.

team

STUDIO RTM is opgericht door Ewoud Netten en Nanne Verbruggen.

Uitzicht vanuit ons kantoor