Fatimaschool

Rotterdam

Op basis van forse groeiprognoses had de Fatimaschool een nieuw gebouw nodig in aanvulling op de twee bestaande schoolgebouwen. Deze nieuwbouw is gerealiseerd op de bestaande locatie en vormt samen met de bestaande gebouwen een nieuw ensemble rondom het schoolplein.

Bebouwing in de wijk kenmerkt zich door de traditionele materialen zoals baksteen en hout. De nieuwe Fatimaschool is hier op afgestemd door de combinatie van een lichte baksteen en houten kozijnen in de gevels. Duurzaamheid van het gebouw en de materialen is een belangrijk thema voor de opdrachtgever en gebruikers. Er is daarom gekozen voor materialen die niet alleen duurzaam zijn maar ook duurzaamheid uitstralen, zoals het onbehandelde hout van de kozijnen, Afrormosia uit West-Afrika. Vanwege de hoge duurzaamheidsklasse, dichte structuur en vormstabiliteit kan dit hout zonder afwerking worden toegepast en behoeft het geen verder onderhoud. Daarnaast komt het Afrormosia terug in alle houten afwerking in de gevel en de dakopbouw.

De nieuwbouw is onderdeel van een bestaand ensemble van schoolgebouwen met een sterke identiteit. Er is gekozen om de entree intern aan het schoolplein te leggen zodat de samenhang tussen de drie schoolgebouwen versterkt wordt.
Het belangrijkste uitgangspunt is een school waar kinderen zich thuis voelen en waar zij trots op kunnen zijn. Dit verklaart ook de keuze voor pure, herkenbare, mooie materialen die een duidelijk verhaal vertellen over hoe het gebouw in elkaar zit. Het gebouw is in een helder maatsysteem ontworpen met een staalskelet dat expliciet zichtbaar is gemaakt in het interieur. Om een repeterend gevelbeeld te voorkomen is ervoor gekozen om een aantal kozijnen visueel samen te voegen tot één breed kozijn geheel uitgevoerd in hout. Dit patroon alterneert op de begane grond en de verdieping. Ter plaatse van de verdiept liggende speellokalen, zijn de kozijnen lager aangebracht voor vrij zicht naar buiten. Door deze kozijnen als één lang bandvenster vorm te geven, is de functie van het speellokaal afleesbaar in de gevel.

De keuze voor pure, zichtbare materialen is ook in het interieur doorgezet. Zo zijn de garderobes, de kozijnen en de wandafwerking ook in hout uitgevoerd en de stalen kolommen, met beton gevuld, zijn in het zicht gelaten.

De gangen zijn extra breed waardoor deze ook kunnen worden gebruikt voor onderwijsactiviteiten. De glazen wanden brengen extra daglicht diep in de school en zorgen voor een goede zichtrelatie tussen lokalen en gang.

Vitrines bieden de mogelijkheid om werk van kinderen ten toon te stellen in het gebouw.

Ter plaatse van de entree is in het hart van het gebouw een langgerekte vide met een lichtstraat ontworpen waarin een brede open trap ligt. Zo valt er veel daglicht binnen en worden de begane grond en verdieping op een overzichtelijke manier ruimtelijk gekoppeld.

Vanwege de duurzaamheid zijn er zonnecellen toegepast op het dak en in het glas van de lichtstraat boven de vide.

Mede vanwege de duurzaamheid is er een groendak aangelegd met een terras voor lessen in de buitenlucht. Deze daktuin biedt een variatie aan grassen, kruiden en bloemen. Hiermee wordt duurzaamheid zichtbaar en is het goed aan kinderen uit te leggen wat het betekent.

Vanwege de stedenbouwkundige complexiteit en het feit dat er een monumentaal pand moest worden gesloopt is er al tijdens de haalbaarheidsstudie contact gezocht met de afdelingen Stedenbouw, Verkeer & Vervoer en Monumenten. Deze integrale benadering heeft geleid tot heldere, eenduidige voorwaarden op basis waarvan het nieuwe gebouw is ingepast tussen twee woonstraten, de bestaande schoolgebouwen en een kerk met gymzaal. In het ontwerpproces is intensief contact geweest met de adviseurs, de directie en de medewerkers, de projectleider van de RVKO en de omwonenden.

De uitvoering is vervolgens heel geslaagd verlopen vanwege de grote betrokkenheid van de bouwers.

Informatie

type: onderwijs

programma: basisonderwijs

bvo: 2.487 m2 (nieuwbouw), 1.146 m2 (verbouw)

locatie: Rotterdam Schiebroek

status: opgeleverd januari 2021

ontwerp: Ewoud Netten en Nanne Verbruggen

opdrachtgever: Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)

uitvoering: B.M. van Houwelingen

fotografie: Rob ’t Hart