Winnend ontwerp informatiecentrum Zuidplas

Het ontwerp voor het tijdelijke informatiecentrum van het vijfde dorp in Zuidplas is onderscheidend door een optimale balans tussen functionaliteit, sfeer en aansluiting op de omgeving.

Omdat de locatie onderdeel is van een bestaande ecologische omgeving is ervoor gekozen om het ontwerp op gebouw- en omgevingsniveau aan te laten sluiten op het verbeteren en bijdragen aan de biodiversiteit. Dit is onder andere gedaan door middel van de toepassing van duurzame materialen en begroeiing op de gevel met Clematis en Bosrank. Zodoende vormt het informatiecentrum een mooie aansluiting op het Willem I bos.

Het informatiecentrum is remontabel, waarmee het aansluit op de ambitie van adaptief bouwen. Het voordeel hiervan is het eenvoudig verplaatsen, veranderen of hergebruiken van de bouwcomponenten.
Om het vrije uitzicht op de ontwikkellocatie mogelijk te maken, is een tweede bouwlaag toegevoegd.