Informatiecentrum Zuidplas

Zevenhuizen

De gemeente Zuidplas start in 2024 met de bouw van 8000 woningen die daarmee een vijfde dorp vormen. Het dorp wordt klimaatbestendig en geheel energieneutraal ontwikkeld. Omdat de gemeente het contact met externe belanghebbenden wil intensiveren, heeft zij de ambitie uitgesproken om in het Middengebied een tijdelijk informatiecentrum over de ontwikkeling van dit Middengebied te realiseren.
Dit gebouw zal in ieder geval 10 tot 20 jaar in gebruik worden genomen en dient in hoofdzaak klimaatadaptief te zijn met maximaal mogelijk gebruik van circulaire bouwmaterialen en circulaire installaties.

Het tijdelijke informatiecentrum wordt onderdeel van de lintbebouwing aan de Bredeweg. Door het slopen van 2 bestaande schuren en de plaatsing van het informatiecentrum, dat ‘slechts’ de omvang heeft van de grootste loods, blijft het informatiecentrum op voldoende afstand staan van de te behouden boerderijwoning voor aan de weg. Daarmee is het door ons voorgestelde ontwerp een versterking van de lintbebouwing.

De locatie is onderdeel van een bestaande ecologische omgeving. Daarom is er zowel op gebouw- en omgevingsniveau voor gekozen om het ontwerp aan te laten sluiten op het verbeteren en bijdragen aan de biodiversiteit. Daarom wordt de gevel begroeid met Clematis en Bosrank. Vanwege deze groene gevel, in combinatie met de uitbreiding van de bestaande groenstructuur, vormt de locatie een mooie aansluiting op het Willem I bos.

Het informatiecentrum is remontabel, waarmee het aansluit op de ambitie van adaptief bouwen. Het voordeel hiervan is het eenvoudig verplaatsen, veranderen of hergebruiken van de bouwcomponenten. Het voordeel van prefab productie is dat alle componenten kant en klaar op de locatie kunnen worden gemonteerd met een beperkte uitstoot van CO2.

Het informatiecentrum is opgebouwd uit prefab units van verschillende formaten (units van 3 x 6 meter en units van 3 x 9 meter), zodat het gebouw geschikt is voor multifunctioneel gebruik. Bezoekers komen over een diep trottoir aan de zuidzijde via een duidelijk zichtbare  terugliggende entree binnen. De 9 meter lange units maken het mogelijk om een grote multifunctionele kolomvrije ruimte te realiseren die plaats biedt aan 150 personen. Er is bewust gekozen voor het toepassen van veel glas zodat het gebruik van het informatiecentrum overzichtelijk wordt en er gemakkelijk uitwisseling mogelijk is tussen de verschillende ruimtes.
Aan de noordwestzijde van het informatiecentrum liggen twee middelgrote overlegruimtes die kunnen worden gecombineerd tot één grote overlegruimte door middel van een schuifwand. Aan de zuidwestzijde van het informatiecentrum ligt een 3 meter brede servicestrook die de secundaire ruimten bevat die direct worden ontsloten vanuit de algemene functionele ruimte. Door een verdieping aan het gebouw toe te voegen, wordt ook het duurzame karakter van het informatiecentrum nog beter zichtbaar in de vorm van een circulair groendak met sedum, grassen en kruiden, en met PV-panelen. Vanaf de verdieping heeft men rondom uitzicht op het omringende landschap. Hier bevindt zich een open ruimte, waar bijvoorbeeld een overzichtsmaquette van het Vijfde Dorp kan worden geplaatst, en twee kleine overlegruimten voor respectievelijk 4 en 8 personen.

Het buitenterrein wordt zo ingericht dat aan de noordoostzijde van het gebouw de autoweg via een brede groenstrook wordt gescheiden van het informatiecentrum. Hier komen geen parkeerplaatsen zodat de relatie van de binnen- en buitenruimte versterkt en er optimaal zicht is op de ontwikkeling. Het autoparkeren wordt als half-verharding uitgevoerd zodat hemelwater meteen in de ondergrond opgenomen kan worden. Bovendien wordt het parkeren zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken middels een hoge haag.

Informatie

type: openbaar gebouw

programma: multifunctionele ruimte, presentatieruimte en overlegruimtes

bvo: 453 m2

locatie: Zevenhuizen

status: winnende prijsvraaginzending mei 2023

ontwerp: Ewoud Netten en Nanne Verbruggen

opdrachtgever: gemeente Zuidplas

uitvoering: Directbouw

beeld: studio RTM