Woningen Park Blankenborch

Vianen

De herkenbare gebogen straten van Blankenborch (gemeente Vianen) worden beëindigd door vier specifieke stroken bebouwing die doorlopen tot in het park.
Met behoud van het profiel en de bouwhoogte wordt zowel aansluiting gezocht op de bestaande bebouwing als op het park.

Het plan bestaat uit 28 woningen, bestaande uit een gedifferentieerd aanbod van appartementen en grondgebonden woningen. De verschillende woningen zijn geordend in vier strips, die eindigen in het aangrenzende park en uitkijken op het Merwedekanaal.
Door de stroken bebouwing richting het park minder massief te maken d.m.v. overstekken en transparantie in de gevels gaan bebouwing en park een onderlinge relatie aan.

De plattegronden zijn zo opgezet dat er zowel aan de voor- als achterzijde gewoond kan worden, waardoor bewoners de woning zelf kunnen indelen, afhankelijk van het uitzicht. De woningen zijn hiertoe voorzien van grote gevelopeningen in de vorm van verdiepingshoge vouwschuifpuien. Doordat de kopwoningen extra veel glas in de gevels hebben, ontstaat er een directe relatie met het park. Dit draagt tevens bij aan de sociale controle van de openbare ruimte.

Door verschillende metselverbanden toe te passen en te variëren in gevelopeningen ontstaan er subtiele verschillen per strip. De op de klamp gemetselde
frog-stenen geven de gevel haar zachte uitstraling.
De subtiele detaillering met puien die in het gevelvlak liggen en in verstek gelijmde hoekstenen, levert robuuste baksteenblokken op met een sobere detaillering en materialisering.
Voor de inrichting van de privé-tuinen en de parkeerterreinen grenzend aan het park is gekozen voor een groene oplossing met hedra’s en halfverharding, zodat het park doorloopt in de bebouwing en overgaat in privé-groen.

Informatie

type: woningbouw

programma: 28 woningen (appartementen en grondgebonden woningen)

bvo: variërend van 125 – 180 m2

locatie: Vianen

status: opgeleverd september 2009

ontwerp: Ewoud Netten en Bart Spee

opdrachtgever: AM (voorheen BAM Vastgoed)

uitvoering: BAM Woningbouw

fotografie: Luuk Kramer